Administración Pública

Dixitalización dos servizos públicos

Ticmoveo colaborou na modernización do transporte público e servizos de mobilidade e turismo coa Xunta de Galicia, o Goberno de Aragón e a Generalitat de Valencia. Esta cooperación cristalizou en proxectos que moven máis de 400 millóns de viaxeiros ao ano.

Consultoría

Asistencia técnica

Axudando na toma de decisións e facilitando ferramentas á Administración Pública.

Actividades

O noso servizo de Asistencia Técnica abarca a elaboración de plans estratéxicos de transporte e mobilidade sostible, mapas de servizos, análises de viabilidade de novas infraestruturas, plans de innovación de transporte e servizos cidadáns, asistencia técnica na implantacióne xestión de ITS e desenvolvementos tecnolóxicos especializados e á medida.

Principais servizos

 • Dirección facultativa de proxectos

  Implantación de proxectos tecnolóxicos, pregos e avaliación de ofertas.

 • Execución de homologacións e auditorías

  Equipos embarcados, sistemas, auditorías de control, seguridade, RGPD, compliance.

 • Desenvolvemento de ITS en ámbito local

  Implantación de tarxetas intelixentes cidadás, turísticas, tarxetas de bicicletas municipais, tarxetas de empregados, etc.

 • Xestión de Fondos Públicos

  Consultoría sobre fondos europeos destinados á innovación tecnolóxica, axudas estatais, etc.

Implantación de novas tecnoloxías

Incrementamos a eficiencia, sostibilidade e seguridade dos sistemas de transporte masivo e os servizos cidadáns.

O móbil
como billeteira

A aplicación de novas tecnoloxías vinculadas ao móbil para todo tipo de usos como viaxar no transporte público, realizar compras, acceder a información turística ou cultural, etc.

Tarxetas sen contacto para o usuario

Implantación de tarxetas intelixentes cidadás, turísticas, tarxetas de bicicletas municipais, tarxetas de empregados, etc.