Calidade e Responsabilidade Social Corporativa

Proxectos desenvoltos de xeito sostible e transparente

Coa creación de TICMoveo en 2019, o grupo Tema consolida a súa aposta pola aplicación das TIC no ámbito do transporte, incorporando así un elemento transversal que moderniza, reforza e potencia o seu catálogo de servizos cara a unha oferta aínda máis completa.

Responsabilidade Social Corporativa

En TicMoveo queremos levar a cabo o noso traballo de xeito sostible e transparente, para que durante o desenvolvemento dos nosos proxectos nos esforcemos por respectar os nosos principios:

Política de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade da Información

Por petición da Dirección, do Xefe de Calidade e Medio Ambiente e do Xefe de Seguridade da Información, estableceuse e implantouse un Sistema Integrado de Xestión baseado nos requisitos das normas UNE-EN-ISO 9001:2015 “Xestión da Calidade dos Sistemas”, UNE-EN-ISO 14001:2015 “Sistema de Xestión Ambiental” e UNE-EN-ISO 27001:2017 na nosa actividade “Desenvolvemento de proxectos e consultoría en planificación, tráfico e economía do transporte, no sector do transporte”.

A misión e obxectivo prioritario de TEMA GRUPO CONSULTOR, S.A. é a plena satisfacción dos nosos clientes xunto co cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios. Para iso, TEMA GRUPO CONSULTOR, S.A. acepta o compromiso de ofrecer a máxima calidade e o mellor servizo nos seus produtos, para que todos os nosos clientes teñan unha empresa á súa disposición para ofrecerlles solucións serias e responsables, así como a mellora continua en todos os procesos desenvoltos para a obtención do noso produto.

Pola nosa actividade, en GRUPO TEMA sabemos que a información é un activo de alto valor para a nosa organización e, polo tanto, require unha protección e xestión adecuadas para continuar coa nosa liña de negocio e minimizar os posibles danos causados por fallos na Seguridade da Información.

O Sistema de Calidade e Medio Ambiente ten como finalidade facilitar a consecución da satisfacción do cliente en TEMA GRUPO CONSULTOR, S.A. grazas ao cumprimento dos requisitos, e dentro dos prazos e prezos fixados. Para iso, o Sistema de Calidade e Medio Ambiente, así como a Investigación de Mercado, Social e de Opinión teñen os seguintes obxectivos: