Actualidade

Desenvolvemento de cadro de mandos en PowerBI para o Consorcio de Transportes de Zaragoza

O pasado mes de abril de 2021, o Consorcio de Transportes de Zaragoza encargou a TicMoveo a estandarización dun conxunto de datos publicados no portal open data do MITMA para a súa posterior explotación e visualización nun cadro de mandos.

Nesta actuación empregáronse técnicas de scraping con Python, bases de datos PostgreSQL e paneis de PowerBI.

Móveo nas túas redes:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actualidade

Temos máis para contarche

A mobilidade demóstrase innovando