Actualidad

Desenvolvemento de cadro de mandos en PowerBI para o Consorcio de Transportes de Zaragoza

O pasado mes de abril de 2021, o Consorcio de Transportes de Zaragoza encargou a TicMoveo a estandarización dun conxunto de datos publicados no portal open data do MITMA para a súa posterior explotación e visualización nun cadro de mandos.

Nesta actuación empregáronse técnicas de scraping con Python, bases de datos PostgreSQL e paneis de PowerBI.

Múevelo en tus redes:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actualidad

Tenemos más para contarte:

A mobilidade demóstrase innovando