Actualidad

IPLAN conta con TICMOVEO na Asistencia Técnica á Dirección Xeral de Mobilidade (Xunta de Galicia)

IPLAN escolleu a TICMOVEO para achegar solucións TIC especializadas en Big Data aplicadas ao transporte público, dentro do marco do proxecto que se está a desenvolver para a Oficina de Apoio ao Plan de Transporte Público de Galicia, coordinada pola Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. Entre outras actuacións, abórdanse as seguintes:

  • Soporte técnico e funcional no proxecto OTRANS (Oficina de Transporte Virtual)
  • Apoio na toma de decisións e elaboración de documentación técnica para a DXM (Dirección Xeral de Mobilidade)
  • Participación na redacción de pregos técnicos de concursos públicos relacionados coa mobilidade e/ou tecnoloxía
  • Asesoría en medios de pago
  • Desenvolvemento de software personalizado

Múevelo en tus redes:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actualidad

Tenemos más para contarte:

A mobilidade demóstrase innovando