Mercados

Na vangarda en tecnoloxías e proxectos de investigación

Ticmoveo traballa con numerosas empresas e institucións relacionadas co transporte, distintos organismos locais, provinciais e nacionais de Administracións Públicas (Tráfico, Infraestruturas, Urbanismo e Turismo), Operadores e Autoridades de Transporte, así como Enxeñarías e Integradores de Sistemas ITS.

Administración Pública

Operadores de transporte

Enxeñaría e integradores

Proxectos de referencia