O noso equipo

Coñece as persoas
que fan posible os proxectos

Poñemos á túa disposición un equipo multidisciplinar con amplo coñecemento funcional e tecnolóxico.

Enrique Palma

Socio Director

Enrique Palma

Responsable de Consultoría e Calidade

Martín Gruver

Innovación e Desenvolvemento

Juan Luis
Santiago

Consultor Especializado

Rubén
López

Responsable de Sistemas

Alberto
Luengo

Transporte e Desenvolvemento de Negocio

José Luis
Coronado

Consultor Especializado

Jorge
Vicente

Consultor Especializado

Pilar Atuse

Consultor Especializado

Vicente
Lozano

Consultor Especializado

David
Corral

Consultor Especializado

juan_carlos_colmenares

Juan Carlos
Colmenares

Técnico de Sistemas

Álex
Vidal

Analista Programador

Alfred Castelló

Consultor Especializado

Jorge Gracia

Analista Programador

Álex LaCruz

Analista Programador

Enrique Palma Villalón

Socio director. CEO.

Máster en Enxeñaría Industrial pola UPM, Máster en Enxeñaría Informática pola UCSB de California e Executive MBA pola EAE.

33 anos de experiencia profesional, 30 deles dedicados a sistemas ITS e transporte e tarxetas intelixentes cidadás.

Participou en todos os procesos de creación de intelixencia no transporte: deseño e desenvolvemento de equipos de procesamento de tarxetas e medios de pago, xestión da implantación, consultoría para a supervisión, estudos relacionados co estado da arte, tendencias e creación de follas de ruta tecnolóxicas. Deseño da arquitectura, datos e procesos dos sistemas integrados de tarxetas de crédito
transporte e cidadán, e o desenvolvemento de ferramentas de xestión para a súa seguridade.

Membro de ITS ESPAÑA, participa como experto avaliador de proxectos europeos de I+D na especialidade de tarxetas intelixentes e seguridade, e é experto das Nacións Unidas (UNOPS) para asesorar na implantación de ITS.

Martin Gruver Milman

Innovación e Desenvolvemento. CTO.

Enxeñeiro Superior en Informática, Master en Dirección de Proxectos e Master en Dirección de Empresas.

Tras traballar en empresas como France Telecom, Siemens e Merrill Lynch; incorpórase a Palma Tools en 2003 e en 2019 a Ticmoveo. Participa en distintos proxectos, principalmente de Sistemas de Recaudo/Ticketing en Europa, América, África e Asia. Tamén colabora en proxectos de Smart Cities financiados con Fondos Europeos.

Na actualidade, participa en numerosos proxectos dentro de España e Latinoamérica con distintas tecnoloxías de pago nos sistemas de peaxe, tales como QR, EMV e tarxetas RFID.

Juan Luis Santiago

Consultor Especializado

Técnico en Sistemas de Información con máis de 20 anos de experiencia en proxectos de desenvolvemento, tanto para cliente privado como para a Administración Pública, e con máis de 5 anos de experiencia en análises de datos para proxectos de Turismo Valencia e a Axencia de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

Rubén López

Responsable de Sistemas

Técnico de Administración de Sistemas Informáticos polo IES Clara del Rey, Madrid.

Exerce funcións de Administración de Sistemas, desenvolvemento de aplicacións e consultor interno, mantendo e actualizando toda a infraestrutura informática e buscando e adaptando novas solucións segundo aparecen novas necesidades.

Alberto Luengo

Transporte e Desenvolvemento de Negocio

13 anos de experiencia en consultoría e desenvolvemento de aplicacións á medida, así como de motores de Bases de Datos.

Deseño e desenvolvemento de APPs para usuarios en servizos de transporte urbano, endpoints en distintas API Rest para a interconexión de SAE con sistemas internos, ferramentas de reporting, sistemas de prioridade semafórica e apoio na definición de sistema unificado de bonos compatible con máquinas de monética embarcadas.

Certificado en SCRUM, Kanban e ITIL.

Participa na redacción de pregos técnicos de licitacións públicas, acreditación de certificacións ISO27001 e mantemento para o correcto cumprimento da RGPD a nivel nacional.

Formador en cursos do ámbito das TIC.

Auditor e perito, forma parte desde 2011 do Corpo Oficial de Peritos Informáticos de Galicia.

José Luis Coronado

Consultor Especializado

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Master en Enxeñaría de Máquinas e Transportes.

Traballou previamente no sector de Ofertas de Recaudo en Trasportes Públicos en INDRA, tras 2 anos, cando se incorpora a Ticmoveo en decembro de 2020. Os proxectos nos que colaboraba dábanse principalmente en América Central e América do Sur, así como en Asia e en África, ademais de proxectos nacionais en España, todos relacionados coas ofertas para a implantación de sistemas ITS, desde a adquisición de equipos e SW, ata a planificación dos traballos e a man de obra e tempos asociados.

Na actualidade participa en proxectos de consultoría de sistemas de pago de peaxe (tarxetas RFID, EMV, QR, etc.).

Vicente Lozano

Consultor Especializado

Enxeñeiro técnico en Informática de Sistemas con máis de 8 anos de experiencia laboral. Desenvolveuse principalmente no ámbito da programación de solucións baseadas en arquitectura Java e conta coas certificacións oficiais MSCA e MCMA de Microstragegy BI.

David Corral

Consultor Especializado

Finaliza Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el año 2016, por la Universidade da Coruña.

Tras una variada trayectoria laboral como responsable de logística y técnico-comercial en los sectores de la construcción y la energía , orienta su carrera hacia el desarrollo de software.

Desde entonces ha participado en proyectos para la integración de hardware y software, así como el desarrollo de un ERP de gestión, en empresas del ámbito de las energías renovables. En el año 2020 realiza un Máster en Big Data & Business Analytics por la IMF Business School y la Universidad Camilo José Cela.

En Febrero de 2021 se incorpora al departamento de informática de Ticmoveo, trabajando en el desarrollo de herramientas para la extracción, transformación y la explotación de datos, y en la elaboración de cuadros de mando, tanto para cliente privado como para la Administración Pública.