Operadores de transporte

Transporte por estrada, ferroviario, individual e colectivo

Colaboramos cos operadores de transporte para mellorar a súa produtividade e a súa relación coas distintas Administracións públicas e o viaxeiro a través do desenvolvemento de ferramentas ou plans á medida.

Principais servizos

  • Deseño de sistemas de ticketing

    Desenvolvemos Sistemas Centrais de Xestión de tarxetas, ferramentas de test e de protocolos de probas.

  • Optimización da operación do transporte

    Desenvolvemento de ferramentas específicas para optimizar o diseño e a operación de transporte.

  • Consultoría a medida

    Estudos de reordenación da rede, plans de explotación, estudos de demanda de novos servizos, implementacións, análises económicas e análises da oferta e a demanda, entre outros.

Sistemas contactless en transporte público

Deseño de sistemas de billetaxe con tarxetas sen contacto, fiables e seguros.

Optimización loxística do transporte

Desenvolvemento de ferramentas específicas para optimizar o deseño e a operación de transporte.

Tecnoloxías innovadoras para información ao viaxeiro

A través de aplicacións MaaS, provemos o cidadán da mellor opción posible para moverse dun punto a outro.