Dixitalización do transporte

Consultoría e Enxeñaría TIC Internacional:
Desenvolvemento de software personalizado Asistencia Técnica a entidades públicas e privadas Deseño de Sistemas Intelixentes de Transporte Formación e especialización tecnolóxica Consultoría Especializada

A nosa filosofía

A tecnoloxía ao servizo dos resultados

Ofrecemos consultoría tecnolóxica 360º para todos os axentes do transporte de pasaxeiros e mercadorías

Novidades máis recentes