Servizos

Cara a unha mobilidade hiperconectada

Plans estratéxicos de mobilidade e transporte, Sistemas Centrais de Xestión de medios de pago e de tratamento intelixente na mobilidade, servizos cidadáns e turismo.

Mobilidade e
Transporte

Consultoría
 • Sistemas Centrais de Xestión de medios de pago e de tratamento intelixente na mobilidade, servizos cidadáns e turismo
 • Sistemas de Axuda á Explotación e de Información ao Viaxeiro e ao Turista
 • Implantación de redes de recarga do vehículo eléctrico

Asistencia técnica na implantación e xestión

Sistemas ITS
 • Soporte en sistemas ITS embarcados (SAE, monética) e backoffice
 • Asistencia técnica a entidades públicas e privadas
 • Sistemas avanzados de ticketing sen contacto para o transporte público, servizos cidadáns e turismo
 • Sistema de optimización e de axuda á operación do transporte con ferramentas GIS e CAD
 • Redacción de Ofertas e Pregos Técnicos

Desenvolvemento
e formación

Tecnoloxía
 • Ferramentas, compoñentes e aplicacións especializadas do sector
 • Desenvolvemento de aplicacións web e móbil chave en man
 • Aplicacións de intelixencia de datos (cadros de mando, Big Data, reporting)
 • Formación e especialización no coñecemento da tecnoloxía

Consultoría tecnolóxica 360º

Cóntanos como podemos axudarche.

Tecnoloxía para a mobilidade

I+D+I para o transporte público e os servizos cidadáns

Enxeñaría e Consultoría TIC internacional para a dixitalización das Administracións Públicas.

TIC e Big Data

Dixitalización das Administracións Públicas.

Mobilidade intelixente

Sistemas interoperables de ticketing sen contacto.

i+D+i

Tecnoloxías innovadoras para información ao viaxeiro.