Asistencia á implantación do Mapa Concesional de Transporte por Estrada en Aragón

O Goberno de Aragón encargou ao tándem Palma Tools – TicMoveo a asistencia á implantación do ambicioso mapa concesional do transporte por estrada. Dentro do dito plan están enmarcadas as seguintes actuacións: Oficina de acompañamento especializado (legal, económico, de mobilidade e técnico) Deseño da solución tecnolóxica (Tarxeta de Aragón, Sistemas de Billetaxe, SAE, SIV etc.) […]